Ett hem i balans

Beläget i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Byggnadsfirman Erik Wallin

¨