Byggnadsfirman Erik Wallin

Vi på Byggnadsfirman Erik Wallin har byggt välplanerad svensk arkitektur med långsiktig kvalitet i Stockholmsområdet sedan 1927. Därför vet vi också värdet av att inte låta ett liv i hus behöva vara ett val mellan stad och natur.

Vi utvecklar projekt från idé till färdig produkt och bostäder är vårt fokus. Vi skapar funktionella och estetiskt tilltalande bostäder för alla stockholmare.

Våra kärnkompetenser är idéskapande, projektutveckling och projektstyrning. Vi är idag delaktiga i flera av de stora stadsutvecklingsprojekten i Stockholm. Vi på Byggnadsfirman Erik Wallin bygger inte bara hus, vi bygger historia. Och den börjar med varje nytt hus.