Om Bergsvåg

Hjorthagsberget - Östermalms oslipade diamant har nu även blivit platsen för 54 nya hem och förskola. Där, mitt på en bergshylla mellan Norra Djurgårdsstaden och Abessinien tornar Bergsvåg fram. Lägenheterna terrasseras för att ge de boende utsikt över nejden, och på ett hörn skapas ett gemensamt örnnäste för utsikt över Stockholms siluett.

I närheten finner du Gasverket i Värtan med de historiska gasklockorna och den nya bemannade lekparken Böcklingsbacken, som skapats för dygnets alla lek- och ljustimmar. Där ligger även Abessinien med dess unika smalhus från 30-talet och Duschberget med fina ekar och kulturmärkta duschar. Bergsvåg har skapats med en ultimat precision och respekt för omgivningen. Det ska vara nära till allt, men ändå på ett behörigt avstånd.

De två unikt formade byggnaderna följer det omgivande bergets topografi. Precis nedanför slingrar sig en cykel- och promenadväg till Norra Djurgårdsstaden och gasklockorna, och från Duschparken precis nedanför öppnar sig hela Stockholms siluett och nejd.

Bergsvåg karta
 1. Idrottsplats, 200 m
 2. Natur, 10 m
 3. Norra Djurgårdsstaden, 200 m
 4. Förskola, 0 eller 150 m
 5. Mat/apotek, 250 m
 6. Skola, 350 m
 7. Hjorthagen centrum, 450 m
 8. T-bana Ropsten, 300 m

Garage

Under Bergsvåg ligger ett garage för de boende med totalt 44 st parkeringsplatser.
Ett antal av dessa är utrustade med laddning för elbilar.
Under S-huset finns bostadsförråd för alla bostäder samt cykelparkering med laddningsmöjligheter för elcyklar.

Bergsvåg garage
 1. Parkeringsplatser
 2. Förråd
 3. Extra förråd
 4. Cykelförråd
 5. Cykelförråd
 6. Barnvagns- och rullstolsförråd

Arkitekterna berättar

Nu bygger vi Bergsvåg, högt upp i hällmarken, som på en hylla i berget. Arkitekturen ska upplevas som ett stycke natur mitt i naturen och löpa längs bergets topografi, bland frodiga ytor av gräs, träd och buskar. Massivt trä och grästak ska skapa ett så naturligt och landskapsnära uttryck som möjligt och låta byggnaden sjunka in i grönskan.

Växtlivet i Hjorthagen är till stor del rester av ett tidigare naturlandskap. Däribland bygger vi lägenheter och en förskola med utsikt över Stockholm. Mellan de S- och C-formade byggnaderna skapas en bergskärning och öppning för ljusintag.

Alf Orvesten är en av landskapsarkitekterna bakom Bergsvåg. I Bergsvågs närområde finns förutom massvis med natur även smalhus från 30-talets Abessinien och promenadstråk som leder till Norra Djurgårdsstaden. Däremellan ligger bergsdominerade grönområden och parker. Vi bad Alf berätta lite om hur tankarna har gått i skapandet av Bergsvåg.

– För att inte Bergsvåg ska bli en barriär mitt i det natursköna området har vi förstärkt de befintliga stråken och promenadvägarna. Precis nedanför Bergsvåg slingrar sig en gång- och cykelväg som kopplar ihop Abessinien med Norra Djurgårdsstaden och Gasklockorna.

– Befintliga naturmaterial från omgivningen har använts på den gemensamma innergården. Stockar och träd har blivit till stubblek, klätterställning och ett plockepinn för barnen. Vi har varit noggranna med att låta naturen återfinnas överallt i Bergsvåg.

– Bergsvåg byggs på en bergsklack med utblick mot staden, med stråk som snirklar sig fram, gamla träd och andra ekologiska aspekter att ta till vara på. Men det mest iögonfallande för området är topografin, det gamla stenbrottet, som fick sätta riktning för husens och landskapets utformning.

– Idén var att använda det bortsprängda berget och ställa dit två hus som tog stöd i bergsskärningen, som på en hylla i berget. En av byggnaderna lutar sig mot berget och den andra står på kanten ut mot parken och vegetationen nedanför.

Ola Kjellander är en av arkitekterna bakom Bergsvåg, och founding partner på arkitektkontoret Kjellander Sjöberg. Här berättar han om tanken bakom Bergsvågs arkitektur. – Viljan bakom Bergsvåg var att skapa något extraordinärt på platsen, och reproducera känslan av naturen, berättar Ola.

– Fokus är att Bergsvåg ska integreras med landskapet. Så att byggnaderna nästan försvinner i omgivningen och blir ett med naturen - en sorts försvinnande arkitektur med växter och gräs på taken samt trä längs huskropparna.

– De två byggnaderna följer berget i Hjorthagen och det är därför de har fått sin unika arkitektur, en S- och en C-form.

– Mellan husen finns en gemensam gård för de boende och förskolan. Bakom C-huset finns en gemensam utkiksplats med eftermiddagssol och utsikt över hela Djurgårdsstaden.

– Från närliggande Duschparken tornar hela Stockholms siluett upp sig med en fantastisk skyline. NK-emblemet snurrar runt och man får en stark och omedelbar känsla för hur det är att bo här. Mitt i grönskan, med utblick över nejden.

– Både Norra Djurgårdsstaden och Abessinien behöver kopplingen till det gröna rummet för stadens utveckling. Därför var vi noga med att man skulle kunna röra sig igenom Bergsvåg som område, och de byggnader vi skapar, och inte bara runt dem.

Hjorthagen

Bergsvåg är beläget i Hjorthagen, som är en del av Östermalm. Men Hjorthagen har inte alltid hetat Hjorthagen. På 1100-talet var Hjorthagen en bergig ö med namnet Husarne. Husarne var kronans egendom, till dess att det fick sitt nuvarande namn Hjorthagen i början av 1800-talet när de sista hjortarna flyttades från Djurgårdens jaktpark (en inhägnad av hjortar och renar som initierades av Johan III) till det som skulle komma att kallas Hjorthagen.

I början av 1900-talet började Hjorthagens tid som industristad, i samband med att Stockholm Stad bytte till sig marken för att bygga hamnen och gasverket - det som idag är Värtahamnen och Värtagasverket. De båda är nu nedlagda men gasklockorna kommer finnas kvar och användas till publika evenemang. Hjorthagen med dess natur fungerar idag som viktig länk mellan Norra och Södra Djurgården och stadsdelen är påväg in i en ny epok. Stockholms stad arbetar hela tiden med att skapa ett hållbart Hjorthagen - där Bergsvåg är en av många andra viktiga komponenter.